1.
Vaišvila A. Loginė bei filosofinė kalbos analizė. PRB [Prieiga per internetą]. 1973 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio27 d.];110:123-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5518