1.
Pavilionis R. H. D. Toro ir asmenybės apsisprendimas. PRB [Prieiga per internetą]. 1973 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.spalio1 d.];12:40-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5523