1.
Vaišvila A. Intensionalinių ryšių formalizavimo metodas K. Raičinskio sąvokų teorijoje. PRB [Prieiga per internetą]. 2014 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.birželio23 d.];120:79-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5527