1.
Tijūnėlytė J, Genzelis B. Retorikos ir filosofijos profesorius Ž. Liauksminas. PRB [Prieiga per internetą]. 1973 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio2 d.];12:110-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5530