1.
Skersytė J. Metodologiniai indukcijos problemos pagrindai. PRB [Prieiga per internetą]. 1974 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo28 d.];130:28-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5537