1.
Kuzmickas B. M. Šėlerio etinis personalizmas. PRB [Prieiga per internetą]. 1974 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio1 d.];130:111-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5545