1.
Karosas J. Nuosavybės institutas socialistinėje visuomenėje. PRB [Prieiga per internetą]. 1974 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos2 d.];140:25-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5554