1.
Pavilionis R. Kalbos filosofijos simpoziumas. PRB [Prieiga per internetą]. 1974 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo27 d.];140:132-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5568