1.
Krakauskas E. Sąmonės reiškimosi prielaidos. PRB [Prieiga per internetą]. 1975 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio16 d.];150:5-15. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5569