1.
Skersytė J. Indukcinis samprotavimas kaip kontrolinė pažinimo pažangos priemonė. PRB [Prieiga per internetą]. 1975 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo26 d.];150:16-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5570