1.
Jekentaitė L. Šiuolaikinės buržuazinės filosofijos ir sociologijos kritika. PRB [Prieiga per internetą]. 1975 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio2 d.];150:123-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5583