1.
Šliogeris A. Naujojo racionalumo ieškojimai (H. Markūzės doktrinos filosofinių pagrindų kritika) I. PRB [Prieiga per internetą]. 1975 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio16 d.];160:52-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5593