1.
Gendrolis E. Pirmykščio mąstymo logiškumo klausimu. PRB [Prieiga per internetą]. 1975 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės23 d.];160:61-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5594