1.
Jekentaitė L. Katalikybė ir šiuolaikinė ideologinė kova. PRB [Prieiga per internetą]. 1976 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo18 d.];170:106-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5616