1.
Pavilionis R. Logika ir šių laikų lingvistinka. PRB [Prieiga per internetą]. 1976 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio17 d.];180:41-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5641