1.
Damidavičius M. Darbinis adaptavimasis. PRB [Prieiga per internetą]. 1976 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio9 d.];180:46-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5642