1.
Balčius J. P. Dovydaitis – M. Giujo moralės teorijos kritikas. PRB [Prieiga per internetą]. 1976 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.spalio25 d.];180:73-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5644