1.
Nekrašas E. Indukcionizmo alternatyvos beieškant (K. Poperio mokslo filosofija). PRB [Prieiga per internetą]. 1977 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.spalio6 d.];190:35-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5667