1.
Gendrolis E. Mokslo ir technikos revoliucijos socialinės pasekmės. PRB [Prieiga per internetą]. 1977 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės23 d.];190:111-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5674