1.
Jurkūnaitė G. Menas, laisvalaikis ir rekreacinė kultūra. PRB [Prieiga per internetą]. 1977 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio9 d.];190:113-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5675