1.
Kalenda Česlovas. Žmogiškosios kūrybos pažintinės problemos. PRB [Prieiga per internetą]. 2014 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.birželio16 d.];200:101-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5697