1.
Pivorius V, Krakauskas E, Dabkus R. Naujos disertacijos. PRB [Prieiga per internetą]. 1977 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio16 d.];200:103-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5698