1.
Gendrolis E. Socialinis religijos vaidmuo feodalinėje visuomenėje. PRB [Prieiga per internetą]. 1968 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio16 d.];10:47-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5704