1.
Rybakovas V. Kai kurie teisės marksistinės teorijos klausimai. PRB [Prieiga per internetą]. 1969 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo28 d.];30:20-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5738