1.
Pavilionis R. Mašininio vertimo galimybės. PRB [Prieiga per internetą]. 1970 m.spalio10 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo28 d.];50:76-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5781