1.
Trinkūnas J. Vertingas įnašas į ateistinę literatūrą [J. Ažubalis. Religijos kilmės ir socialinio vaidmens problema (iš Lietuvos ateistinės minties istorijos 1940—1965 metais). Kand. disert. V., 1969]. PRB [Prieiga per internetą]. 1970 m.spalio10 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio2 d.];50:134-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5787