1.
Repšys J. V. Leninas apie marksizmo vietą filosofijos istorijoje. PRB [Prieiga per internetą]. 1971 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.spalio16 d.];70:18-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5807