1.
Gaidamavičienė I. Tikėjimo ir proto santykis Dekarto filosofijoje. PRB [Prieiga per internetą]. 1971 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.spalio18 d.];70:54-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5812