1.
Nekrašas E. Determinizmas, tikimybė ir mokslo teorijos. PRB [Prieiga per internetą]. 2014 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės10 d.];90:36-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5851