1.
Vansevičius S. Jokūbo Jasinskio socialinės ir politinės pažiūros. PRB [Prieiga per internetą]. 1972 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.spalio23 d.];90:52-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5853