1.
Genzelis B. Katalikybės ir nacijos santykio analizė. PRB [Prieiga per internetą]. 2014 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.birželio17 d.];90:127-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5863