1.
Vaišvila A. Mokslinis socialistinės demokratijos įvertinimas. PRB [Prieiga per internetą]. 2014 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės18 d.];90:130-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/5865