1.
Meškauskas E. Marksistinė mokslinės ideologijos koncepcija. PRB [Prieiga per internetą]. 1978 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio5 d.];210:14-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6208