1.
Vydūnas VS. Žmogaus gyvenimas ir išgyvenimai jo amžiaus ir istorijos tarpsniuose. PRB [Prieiga per internetą]. 1978 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio5 d.];210:75-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6215