1.
Kalenda Česlovas. Socialistinės revoliucijos tyrinėjimo aspektai. PRB [Prieiga per internetą]. 1978 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.birželio25 d.];210:98-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6217