1.
Pavilionis R. Semiotiko žvilgsnis į kalbą (Pasikalbėjimas su prof. Algirdu Greimu). PRB [Prieiga per internetą]. 1978 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio27 d.];210:102-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6219