1.
Valkūnas L. A. Olizarovijus ir jo veikalas „Politinė žmonių visuomenė“. PRB [Prieiga per internetą]. 1978 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.spalio24 d.];220:36-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6229