1.
Meškauskas E. Visuomenės raida kaip mokslinio tyrimo objektas. PRB [Prieiga per internetą]. 1978 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.sausio23 d.];220:71-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6232