1.
Nekrašas E. H. Raichenbacho filosofijos teoriniai pagrindai. PRB [Prieiga per internetą]. 1979 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio16 d.];230:61-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6247