1.
Jurkūnaitė G. Fakto problema istorijoje. PRB [Prieiga per internetą]. 1979 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio1 d.];240:47-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6261