1.
Balčius J. Aksiologiniai P. Dovydaičio pažiūrų į mokslinį pažinimą aspektai. PRB [Prieiga per internetą]. 1979 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.lapkričio28 d.];240:81-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6266