1.
Karosas J. Filosofija Vokietijos Federatyvinėje Respublikoje. PRB [Prieiga per internetą]. 1979 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.sausio23 d.];240:112-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6270