1.
Jekentaitė L. E. Fromo „žmogaus sau“ ir jo autentiško gyvenimo visuomenėje samprata. PRB [Prieiga per internetą]. 2014 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.liepos30 d.];250:78-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6280