1.
Balčius J. P. Dovydaičio gamtamokslinės pažiūros. PRB [Prieiga per internetą]. 2014 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.birželio18 d.];260:77-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6294