1.
Valevičius V. Mokslo žinių empirinio pagrindo problema XX a. mokslo filosofijoje. PRB [Prieiga per internetą]. 1982 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.birželio29 d.];270:14-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6304