1.
Stoškus K. Žmonijos išlikimo problema ir atsakingumo filosofijoje. PRB [Prieiga per internetą]. 1982 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.liepos1 d.];280:116-23. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6335