1.
Rubavičius V. Supratimo-aiškinimo problema ir vidiniai kultūros prieštaravimai. PRB [Prieiga per internetą]. 1984 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio11 d.];320:81-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6466