1.
Rubavičius V. Supratimo-aiškinimo problema ir vidiniai kultūros prieštaravimai. PRB [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.balandžio12 d.];320:81-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6466