1.
Kalenda Česlovas. Reikšmingas įnašas į neopozityvizmo kritinę analizę. PRB [Prieiga per internetą]. 1984 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio6 d.];320:138-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6472