1.
Jurkūnaitė G. Istorinis procesas ir jo teorinės rekonstrukcijos. PRB [Prieiga per internetą]. 1986 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio9 d.];340:5-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6492