1.
Krakauskas E. Istorija visuotinio reiškinių ryšio požiūriu. PRB [Prieiga per internetą]. 1986 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio14 d.];340:18-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6495